ХОТЕЛ ВО ТОКИО ВО СОБА ПОСТАВИ СИМУЛАТОР ЗА ЛЕТАЊЕ АВИОН