„ЛЕТЕН САЛОН“ ВО ГАЛЕРИЈАТА „АКАНТУС“ ЌЕ СПОИ 11 МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ