ПИЈАНИСТИТЕ МУСТАФАОГЛУ И ШЕХТМАН ЌЕ ГИ СПОЈАТ КЛАСИЧНАТА МУЗИКА И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КОНЦЕРТ ВО ФИЛХАРМОНИЈАТА