НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА ОБЈАВИ ОНЛАЈН ЛИКОВЕН ПРОЕКТ ЗА ДЕЦАТА КОИ НЕ ЖИВЕАТ ВО ЗЕМЈАВА