ЛИЛЈАК ПОБЕДИ ВО ИЗБОРОТ НА ПТИЦА НА ГОДИНАТА ВО НОВ ЗЕЛАНД