МАРТИНА ЃОРЃЕСКА Е ДЕВОЈКАТА ОД МУРАЛОТ „ТАМБУРИЦА“ НА ХРВАТСКИОТ УМЕТНИК ЛОНАЦ