СТАРИТЕ ВОЗИЛА КОИ ПОВЕЌЕ ЗАГАДУВААТ ОД ДЕНЕСКА ПЛАЌААТ ВЛЕЗ ВО ЦЕНТАРОТ НА ЛОНДОН