КАПСУЛИ НАПРАВЕНИ ОД МОРСКА ТРЕВА ГИ ЗАМЕНИЈА ПЛАСТИЧНИТЕ ШИШИЊА НА ЛОНДОНСКИОТ МАРАТОН