ФРАНЦУСКИОТ УМЕТНИК САЈП НАСЛИКА ОГРОМНО ПЛАСТИЧНО ШИШЕ ВО ПАРК ВО ЛОЗАНА