ПРОМОЦИЈА НА РОМАНОТ „ЕПИТАФ ЗА АКТЕРОТ“ ОД СРПСКАТА АВТОРКА ЉУБИЦА КУБУРА ВО СКОПЈЕ