НАЈБРЗИОТ ПИЈАНИСТ НА СВЕТОТ ЉУБОМИР МЕЛНИК ЌЕ СВИРИ ВО СКОПЈЕ НА 22 АВГУСТ