ВО ВЕНЕЦИЈА ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА НА 31 МАКЕДОНСКИ УМЕТНИК, КОИ ДОНИРАА ДЕЛА ПО ПОПЛАВИТЕ ВО ГРАДОТ ВО 2019