МАДРИД И АЛЕКСАНДАР СЕ ВЉУБИЈА НА ПРВ ПОГЛЕД ВО ГВАТЕМАЛА, ВО ШТИП ИМ СЕ РОДИ СТЕФАН