НОВ КИНЕСКИ ВОЗ Е НАЈБРЗОТО КОПНЕНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НА СВЕТОТ