ИНДИСКИ МАХАРАЏА ИЗДАВА ДЕЛ ОД ПАЛАТАТА ЗА 8.000 ДОЛАРИ ОД НОЌ