МАЈКЛ КЛОС, МАКЕДОНСКИ СЛИКАР ОД КАНАДА, ЌЕ ГИ ОСТАВИ СВОИТЕ ДЕЛА НА ОХРИД