КАКО ШТО НЕГУВАВ ПАЦИЕНТИ ЌЕ ЈА НЕГУВАМ И КАМЕНИЦА, ВЕЛИ ГРАДОНАЧАЛНИЧКАТА СТАМЕНКОВА