ПОЛЈАЦИ ЈА ПЕЕЈА „МАКЕДОНСКО ДЕВОЈЧЕ“ ВО ВАРШАВА НА ОТВОРАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ПРОМОЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА