ЈУБИЛЕЈНИОТ 40. МОНМАРТР БЕЗ МЛАДИТЕ ЛИКОВНИ ТВОРЦИ ОД ЦЕЛ СВЕТ, НО ЌЕ ЦРТААТ БИТОЛЧАНИ И ДЕЦАТА ОД ГРАДОТ