АВИЈАЦИЈАТА ПРИЗНА ДЕКА ПЕНИСОТ НА НЕБОТО НАД ВАШИНГТОН Е ДЕЛО НА НИВНИ ПИЛОТ