ПОЛСКА АТЛЕТИЧАРКА КОЈА ПОБЕДИ РАК ГО ПРОДАВА СРЕБРОТО ОД ТОКИО ЗА ДА ЈА ПЛАТИ ОПЕРАЦИЈАТА НА ТЕШКО БОЛНО БЕБЕ