„КОЈ ШТО МЕ ЧУЕ ДА ПЕАМ“, КОНЦЕРТ НА СОПРАНОТ МАРИЈА ТАШЕВСКА СО ДЕЛ ОД ТВОРЕШТВОТО НА КОМПОЗИТОРОТ ГОРАН НАЧЕВСКИ