СЕКОГАШ ДАВАМ СÈ ОД СЕБЕ ЗА МАКЕДОНИЈА, ВЕЛИ ПЛИВАЧОТ МАРИО МИЦКОВСКИ