ВЕСЕЛА ЗГРАДА ВО УРБАНИОТ ХАОС НА СКОПСКО ДЕБАР МААЛО