КРУГ И ФЕНИКС КАКО ИНСПИРАЦИЈА ЗА НОВИТЕ ДЕЛА НА СКУЛПТОРОТ МАРЈАН СТОЈАНОСКИ