АВТОБИОГРАФИЈАТА НА ЦЕПЕНКОВ ОБЈАВЕНА ВО СОВРЕМЕНО ИЗДАНИЕ ЗА 100 ГОДИНИ ОД НЕГОВАТА СМРТ