МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА ВО ВЕЛЕС ВО ЧЕСТ НА ПРЕРАНО ПОЧИНАТИОТ УМЕТНИК МАТИЈАС БОЖИНОВ