ТЕРЕНЕЦ НА „МАЗДА“ ПРОГЛАСЕН ЗА НАЈБЕЗБЕДЕН АВТОМОБИЛ НА СВЕТОТ