СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА ЛОНГУРОВ И КОЦЕВ СЕ ПРВИ ДОБИТНИЦИ НА МЕМОРИЈАЛНАТА НАГРАДА „Д-Р МАРИЈА ЕМИЛИЈА КУКУБАЈСКА“