РАБОТАТА МЕ ОДРЖУВАШЕ МЛАД – БРИТАНЕЦ ОТИДЕ ВО ПЕНЗИЈА ПО 75 ГОДИНИ СТАЖ ВО ИСТА ФИРМА