ТРАМП ДОБИ ЗЛАТНА МАЛИНА ЗА НАЈЛОШ АКТЕР ЗА ПОЈАВУВАЊЕ ВО АРХИВСКИ СНИМКИ