МОН БЛАН СЕ СМАЛИЛ ЗА ЕДЕН МЕТАР ОД ПОСЛЕДНОТО МЕРЕЊЕ