СЕДИШТЕТО НА НАСА ЌЕ БИДЕ КРСТЕНО ПО ПРВАТА ЦРНОМУРЕСТА ИНЖЕНЕРКА