ЕВРОПА И ЈАПОНИЈА ЗАЕДНИЧКИ ТРГНАА КОН МЕРКУР, ПЛАНЕТА ШТО НЕ МОЖАТ ДА ЈА РАЗБЕРАТ