ОД СТАРО ЖЕЛЕЗО И КАМЕН СЕ СОЗДАВА УМЕТНОСТ НА ПРВАТА СКУЛПТОРСКА КОЛОНИЈА ВО ВЕЛЕС