ЗА ЖЕНИТЕ МИГРАНТКИ, ОД ЖЕНИТЕ УМЕТНИЦИ – ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИ АВТОРКИ ВО ВЕЛЕС