БРИТАНСКА ФОНДАЦИЈА ГРАДИ ДОМОВИ ЗА БЕЗДОМНИЦИ СО ИЗГЛЕД КАКО АВИОНСКИ КАБИНИ ОД ПРВА КЛАСА