КАРИКАТУРИСТОТ МИЛЕ МАНЧЕВСКИ ЈА ПОСВЕТИ ИЗЛОЖБАТА ВО ВЕЛЕС НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ