ПРВИОТ ЕЛЕКТРИЧЕН „МИНИ“ Е СОВРШЕН НОВ НАЧИН НА ДВИЖЕЊЕ НИЗ ГРАД