ДЛУМ ЈА ОТВОРА ИЗЛОЖБАТА „МИНИАРТУРА“ СО 34 УМЕТНИЦИ