ШВЕДСКИ УМЕТНИЦИ ПРАВАТ МИНИЈАТУРНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТАЈНО ГИ ПОСТАВУВААТ