ПРИНЦОТ ХАРИ ПРОШЕТА НИЗ МИНСКО ПОЛЕ ВО АНГОЛА 22 ГОДИНИ ПО МАЈКА МУ ДИЈАНА