МИРЧО МАТЕВСКИ РИСИМКИН СО ИЗЛОЖБА ВО МАЛА СТАНИЦА