МОДЕЛИТЕ ЕВА ЈОВАНОВСКА И КАРОЛИНА ЈАНЧОВСКА ОСВОИЈА ТИТУЛИ ЗА УБАВИНА НА МИС ЕВРОПА ВО ЛИБАН