ЦРНИТЕ ЖЕНИ ДОМИНИРААТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МИС – КРУНАТА НА МИС СВЕТ ЗАМИНА ВО ЈАМАЈКА