ИЗМИСЛЕНИОТ ПОЗДРАВ ОД ФИЛМОТ „ИГРИТЕ НА ГЛАДНИТЕ“ СТАНА СИМБОЛ НА ОТПОРОТ ВО АЗИЈА