„УЧИТЕЛОТ И НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ“ – ИЗЛОЖБА ВО МКЦ ВО ЧЕСТ НА ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВСКИ