МОДЕН БАЗАР НА МАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 2 МАРТ ВО СКОПЈЕ