150 ГОДИНИ МОДА ПРЕТСТАВЕНИ НА ИЗЛОЖБАТА ВО МЕТРОПОЛИТЕН ВО ЊУЈОРК