ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ КАКО МОДЕЛИ ВО ФОТОИЗЛОЖБАТА „ВО МОИТЕ ЧЕВЛИ“